Simone Albers Motion and Force

Zodra Zinder weer open gaat is de expositie Motion and Force van beeldend kunstenaar Simone Albers te zien in onze expositieruimte. Simone Albers (Nijmegen, 1990) is gefascineerd door de evolutie van de kosmos en de complexiteit van het bestaan. De vragen die ze stelt en in haar werk probeert te beantwoorden zijn filosofisch van aard. Zullen we ooit tot de diepste kern van het bestaan doordringen? In de zoektocht naar antwoorden en het besef die nooit volledig te kunnen achterhalen, schuilt een romantisch spel van enthousiasme en ironie. In haar nieuwste serie Fabric of Reality experimenteert Simone met de eeuwenoude techniek van het marmeren. In nieuwe recepten mengt ze verf, mediums, detergenten en oplosmiddelen, die elkaar afstoten en aantrekken, analoog aan de structuren en krachten van de natuur. In de kleurrijke wereld die zo ontstaat, breken objecten los van schaal, vorm en context: ze fluctueren tussen microscopisch klein en gigantisch groot, materie en energie, fysisch en metafysisch.

Foto's: Gijs Heuff